Přihlašuji se do kategorie

Český kynologický svaz

z pověření

Základní kynologické organizace Žamberk

si Vás dovoluje pozvat na

Mistrovství České rupubliky malých plemen

které pořádá 12.-13.9.2015

dle kategorií :

ZMMP v plném rozsahu zkušebního řádu

ZMP1 v plném rozsahu zkušebního řádu

ZMP2 v plném rozsahu zkušebního řádu

ZMP3 v plném rozsahu zkušebního řádu

se zápisem zkoušky z výkonu

 

Rozhodčí: Bc.Stanislav Beníšek, Bc.Vilém Babička, Jiří Kolář

 

Figurant: bude delegován

Jednotlivé kategorie budou otevřeny při minimálním počtu pěti startujících.

 

 

Podmínky účasti:

V kategorii ZMMP mohou startovat psi s maximálně složenou zkouškou ZMMP *

V kategorii ZMP1 mohou startovat psi s maximálně složenou zkouškou ZMP1*

V kategorii ZMP2 mohou startovat psi s maximálně složenou zkouškou ZMP2 *

V kategorii ZMP3 mohou startovat psi s minimálně složenou zkouškou ZMP3*

* Daná zkouška musí být složena v termínu od 1.3.2015 do termínu uzávěrky přihlášek na toto Mistrovství.

Tato podmínka platí i v případě, že pes již danou zkoušku splněnu má.

Kopii potvrzení o vykonané zkoušce zasílejte na adresu :       MCRMP2015@seznam.cz

 

Všichni psi musí být klinicky zdraví, mít platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s očkováním podle platných předpisů. V průběhu celého závodu za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel. Účastníci závodu i diváci jsou povinni zachovávat obecná bezpečnostní pravidla a řídit se pokyny pořadatelů závodu. Odkládat a venčit psy na místech k tomu určených. Háravé feny musí být při prezentaci nahlášeny pořadateli. Od 1. 1. 2006 ze zákona mají zákaz vstupu na akce, psi s kupírovanýma ušima. Používání výcvikových pomůcek nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu zvířat.

Další informace a případné změny budou aktualizavány.